anormal de la piel Accutane obtener los mejores resultados

El mecanismo de acción de este fármaco es para liberar óxido nítrico a partir de las terminaciones Comprar cialis sin receta, La dopamina es producida naturalmente en grandes cantidades durante el positivo comprar Cialis en linea

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Home Communications Hivatalos korábbi Hivatalos közlemények (2012. február)

Hivatalos közlemények (2012. február)


 

1. Az EU bio rendeletek módosítása

2011. december 6-án megjelent a Bizottság 1267/2011/EU végrehajtási rendelete, amely módosítja a Bizottság 1235/2008/EK rendeletét, jelentős változást hozva az EU-ba irányuló ökológiai termékek importjának szabályozásában. A 2012. július 1-től alkalmazandó jogszabály közzéteszi az egyes harmadik országokban egyenértékű rendszert működtető ellenőrző szervezetek listáját. Az importőrök számára elkerülhetetlen a jogszabály pontos ismerete. A harmadik országok listája továbbra is él. Arra ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy nagyon fontos figyelembe venni az importálás során, hogy a rendelet egy-egy ellenőrző szervezet esetében melyik termékkategóriákra állapította meg az egyenértékűséget!

A jogszabály teljes szövege megtalálható a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. honlapján: http://archive.biokontroll.hu/cms/images/downloads/jogszabalyok/Bizottsag_1267-2011-EU_vegrehajtasi_rendelete.pdf.


 

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének (továbbiakban AF) változásai

2.1. A Haltartás és a Borkészítés előírásainak változása

Fontos pontokon módosul az AF az ökológiai haltartók és borászok számára, ezért ezeket az ilyen tevékenységet folytató gazdálkodóknak külön megküldtük. Kérjük, ha valaki nem kapta meg az feltétlenül jelezze a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé!

2.2. Valamennyi Partnernek kiadott AF változásai

A "Bevezetés" vége az alábbira módosul:

"A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere ötvözi a két előírás-rendszert, egyértelműen kiemelve az "IFOAM" többletigényeit.*

Az EU jogszabályokban előírtaknál egyes európai védjegyszervezetek (BioSuisse, Naturland, Demeter stb.) szigorúbb, illetve nemzeti jogszabályok (USÁ-ban NOP, Japánban JAS stb.) attól némileg eltérő tanúsítási feltételeket szabnak, amelyekhez szükséges ellenőrzéseket a gazdálkodók felkérésére a Biokontroll elvégezhet. A NOP-ra a Biokontroll saját akkreditációval rendelkezik, ezért NOP tanúsítvány kiadására is jogosult. Ezt az előíró dokumentumunkat pont azért tekintjük "Alap-feltételrendszer"-nek, mert gazdálkodóink felé más előírásokból adódó igények ehhez viszonyítva kerülnek megfogalmazásra.

Évenként csak egyszer módosítjuk lehetőleg Alap-feltételrendszerünket. Ezért kérjük, hogy a jogszabályokból adódó menet közbeni változásokat kövessék figyelemmel, amelyekre a Biokontroll is folyamatosan figyelmeztet hivatalos közleményeiben és honlapján.
Amennyiben a meglévő, megjelenő vagy módosuló jogszabályok és a Biokontroll Hungária Nonproft Kft. Alap-feltételrendszere között ellentmondás van, akkor természetesen a jogszabályok előírásai az érvényesek.

Budapest, 2011. 06. 16.

Eredményes gazdálkodást kívánva:

dr. Roszík Péter
ügyvezető"

* A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. egyelőre nem vállalja az IFOAM program szerinti tanúsítást, mert akkreditációját 2010. december 31-vel feladta, ugyanis az jelenleg nem biztosítja azt a – főként presztízs – többletet, amelyet eddig nyújtott. Ha valakinek a vevője kéri az IFOAM valamelyik szintjének megfelelő tanúsítást, akkor felvesszük a kapcsolatot a vevő tanúsító szervezetével, azért, hogy a termék megfelelhessen az igényeknek.

A 2. fejezet 44) pontja az alábbira módosul:

44) "Termelőegység": egyféle (ökológiai vagy szokványos) termelési területen használatos eszközök, létesítmények, mezőgazdasági és legelőterületek, gombatermelő helyek, kifutók, állattartó épületek, halastavak, egyéb haltartó létesítmények, vadasparkok (vadaskertek), egyéb állattartási létesítmények, magtárak és raktárak, növényi és állati termékek, nyersanyagok és bármilyen más, a termelés szempontjából felmerülő források összessége.

A 3.1. fejezet 6) pontja az alábbira módosul:

2) A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. védjegyeinek valamelyikét a megfelelő termékek külön megállapodás alapján viselhetik (2. és 3. ábra). A védjegy címkén vagy kiegészítő címkeként történő elhelyezése kielégíti a kódszám és név feltüntetésére vonatkozó igényeket. Ha a közösségi logót is használják 2010. július 1-je után, akkor azonban azzal egy látómezőben fel kell tüntetni a kódszámot, a kódszám alatt pedig a 13) pontban részletezett származást is.

A 3.1. fejezet 13) pontjának első két bekezdése az alábbiak szerint módosul:

13) 2010. július 1-jét követően az EU közösségi "bio" logó (18. melléklet) használata az előrecsomagolt élelmiszeren kötelező, az egyéb termékeken lehetőség, azzal a megszorítással, hogy az "átállási", a "feldolgozott, ökológiai összetevőket tartalmazó, de nem ökológiai élelmiszerek" és a "halászatból és/vagy vadászatból és ökológiai gazdálkodásból származó összetevőket tartalmazó élelmiszerek" nem viselhetik ezt a logót. A közösségi logó használata esetén a mezőgazdasági nyersanyagok termesztési vagy tenyésztési helyét (származását) is meg kell jelölni a logóval egy látómezőben az alábbi formák egyikével:

 • "EU-mezőgazdaság", amikor a nyersanyag az EU-ból származik,
 • "nem EU-mezőgazdaság", amikor a nyersanyag nem az EU-ból származik,
 • "EU-/nem EU-mezőgazdaság", amikor a mezőgazdasági nyersanyagok a Közösségből és részben az EU-n kívülről származnak.
  Ha a termék valamennyi mezőgazdasági összetevője Magyarországról származik, akkor a fent említett "EU" vagy "nem EU" megjelölés helyettesíthető vagy kiegészíthető Magyarország nevével. E megjelölés tekintetében csekély tömegű összetevők – az összes mennyiségük legfeljebb a mezőgazdasági összetevők 2%-a – figyelmen kívül hagyhatók. Az említett "EU" vagy "nem EU" megjelölést nem szabad a termék kereskedelmi megnevezésénél szembetűnőbb színben, méretben és betűtípussal feltüntetni.

A 3.3. fejezet 6. és 7. ábrája az alábbiak szerint módosul:

6. ábra. A feldolgozott bio élelmiszerek jelölése, amelyek mezőgazdasági alkotóinak legalább 95%-a biotermék (példa)

6. ábra. A feldolgozott bio élelmiszerek jelölése, amelyek mezőgazdasági alkotóinak legalább 95%-a biotermék (példa)

7. ábra. A feldolgozott bio élelmiszerek jelölése, amelyek mezőgazdasági alkotóinak legalább 95%-a biotermék (példa)

7. ábra. A feldolgozott bio élelmiszerek jelölése, amelyek mezőgazdasági alkotóinak legalább 95%-a biotermék (példa)

A 3.8. fejezet 2) és 3) pontja az alábbiak szerint módosul:

2) A 2092/91/EGK Rendeletnek megfelelően 2010. július 1-je előtt gyártott, csomagolt és címkézett árukészletek a készletek kimerüléséig továbbra is behozhatók a piacra ökológiai termelésre utaló jelöléssel ellátva.

3) A 2092/91/EGK Rendeletnek megfelelő csomagolóanyagok 2012. július 1-ig továbbra is használhatók olyan termékek csomagolására, amelyek behozhatók a piacra ökológiai termelésre utaló jelöléssel ellátva, amennyiben a termékek egyéb tekintetben megfelelnek a 834/2007/EK Rendelet követelményeinek.

Az 5.4.3. fejezet 1) pontja az alábbira módosul:

1) Magyarországon a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt jelölték ki arra, hogy kialakítsa és üzemeltesse azon fajták számítógépes adatbázisát, amelyekből van ökológiai vetőmag és vetőburgonya kínálat. Az adatbázis a következő címen érhető el: http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/vetomagfel/jegyzekek/OKO_adatbazis.

A 7.3.8. fejezet 2) és 3) pontja az alábbiak szerint módosul:

2) Tilos a hormonok, hormonkészítmények, szintetikus altató- és bódítószerek használata, a termékenyülés csak természetes úton jöhet létre, a mesterséges termékenyítés keltetőállomásokon engedélyezett.

3) A halszaporítás során a hagyományos szelekció (küllem, forma, teljesítőképesség stb. alapján), valamint a klasszikus – beltenyésztett vonalakra alapozott – hibridizáció engedélyezett. Mesterséges hibridizáció nem alkalmazható. A szülőpároknak ökológiai halgazdaságból kell származniuk, illetve legalább egy éve ökológiai körülmények között kell élniük.

Az 5. melléklet 2., 2.2. pontjának felsorolása az alábbival egészül ki:

– rákliszt.

A 8. melléklet "A" szakasz táblázata az alábbival egészül ki:

Kód Megnevezés Élelmiszerek előállítása Különleges feltételek
Növényi eredetű Állati eredetű
E 392
Rozmaring­kivonatok
X
X
Csak ökológiai termelésből származó és kizárólag etanol felhasználásával kivont.


A 11. melléklet az alábbi táblázattal egészül ki:

Édesvízi haltartás

Alap-feltétel-rendszer
Tárgya
Kijelölt szerv.
Megjegyzés
7.3.B) 6.
Párhuzamos gazdálkodás
MgSzH
7.3.B) 6.
7.3.B) 6.5)
Halastó átállási idő lerövidítése
MgSzH
7.3.B) 6.5)

A 18. melléklet tartalma az alábbira módosul:

Amennyiben a zöld színezés nem kivitelezhető, akkor a logót fekete-fehérben is szabad használni:

eu-logo bw

A színek pontos előírásait és az esetlegesen eltérő kombinációk lehetőségét az EU bio rendeletek tartalmazzák.

A változások 2012. március 1-jétől épülnek be az új AF-be, amelynek verziószáma AF/10:2012-re módosul.


3. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2012. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk értelmében az előző év hivatalos inflációjának megfelelően (KSH által közzétett hivatalos infláció mértéke: 3,9%) – kerekítve – a következő díjtételeket alkalmazzuk 2012-ben:

 • Feldolgozás, nagy- és kiskereskedelem, import, gombatermesztés, vadon termő növény begyűjtése, raktározás, kozmetikai termék előállítás, bioboltok esetén:
  – ellenőrzés időtartamára: 13 900 Ft/megkezdett óra + áfa;
  – felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 13 900 Ft/megkezdett óra + áfa;
  – utazás időtartamára: 5 400 Ft/megkezdett óra + áfa;
  – kiszállási díj: 26 000 Ft + áfa;
  – minimáldíj: 52 000 Ft + áfa;
  – kiskereskedelmi egységek (bioboltok, végső fogyasztónak történő értékesítés): 52 000 Ft/év +áfa.

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

 • Mezőgazdaság, méhészet esetén:
Csoport
Díj (áfa nélkül)
Szántóföldi növény (Ft/ha)
2 900
Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény (Ft/ha)
5 300
Nem termő ültetvény (Ft/ha)
2 900
Szálastakarmány, zöldtrágyanövény (Ft/ha)
1 900
Telepített gyep (Ft/ha)
260
Ősgyep, vagy 5 évnél régebben telepített gyep (Ft/ha)
190
Ugaroltatott terület (Ft/ha)
940
Üvegház, fólia (Ft/m2)
30
Állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség esetén) Ft/sz.á.
1 350
Állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség felett illetve alatt) Ft/sz.á.
2 100
Halastó (Ft/ha)
870
Méhészet (Ft/család)
230
Minimáldíj
52 000

 


4. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jogszabályok írják elő!)

Kérjük a Biokultúra újság 2012. 1. számába berakott ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/15) nyomtatvány figyelmes elolvasását, a megváltozott vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését és 2012. március 31-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük. A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/15) szkennelve, e-levélben is beküldhető.

Késedelmes adatközlés esetén F3 figyelmeztetés ("Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre" alapján) kerül kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, amennyiben erre március 31-e után kerül sor, akkor az F3 figyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a "Szankciókatalógusban" rögzített díj megfizetése mellett.


5. A T-2/15 számú Tápanyag és növényvédőszer lista kiegészítése

2011/2 lapszámunkban közzétett T-2/15 számú Tápanyag és növényvédőszer lista kiegészítéseként közzétesszük az előző lapzárta óta ökológiai gazdálkodásra alkalmasnak ítélt készítményeket. Az EU bio rendeletek értelmében a mellékletében felsorolt tápanyagokat és növényvédelmi céllal használható anyagokat a gazdálkodó szervezetek külön engedélyek nélkül használhatják, ha a vetésforgó, az ökológiai gazdálkodásból származó trágya, a biodinamikus preparátumok és a károsítások megelőzése nem vezet, vagy várhatóan nem fog eredményre vezetni. Az ilyen hatóanyagok felhasználásának indokoltságát igazolni kell a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. számára, általában az éves átfogó ellenőrzés során.

A listánkon megtalálható készítményekről a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. egyértelműen kijelenti, hogy azok hatóanyagaik alapján megfelelnek az EU bio rendeletek előírásainak!

Minden anyag, készítmény csak a hatályos EU és/vagy hazai jogszabályok előírásai szerint, illetve az engedély-okirata szerint alkalmazható; a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. partnerei egyes készítményeket a címkétől eltérően is jogszerűen használhatnak, amelyekről információt a www.biokontroll.hu honlapról lehet nyerni. (Tájékoztatók/Engedélyezett szerek/Tájékoztatjuk, hogy 2011. május 15-ét követően a következő készítmények alkalmasságát állapítottuk meg »).

A lista érvényes módosításig, illetve visszavonásig.

Sikeres gazdálkodást kívánva, üdvözlettel:

dr. Roszík Péter

 

Vissza: 2012/1 lap tartalma »

Vissza: a Biokontroll Hungária hivatalos közleményei »

 

Eseménynaptár

September 2022
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Today is Sunday, 25. of September 2022., name-day of Eufrozina és Kende. Tomorrow will be name-day of Jusztina.

Biokontroll a Facebookon

Visitors

We have 307 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa307
mod_vvisit_counterTegnap0
mod_vvisit_counterE héten307
mod_vvisit_counterMúlt héten0
mod_vvisit_counterE hónapban307
mod_vvisit_counterMúlt hónapban0
mod_vvisit_counterÖsszesen37157272