anormal de la piel Accutane obtener los mejores resultados

El mecanismo de acción de este fármaco es para liberar óxido nítrico a partir de las terminaciones Comprar cialis sin receta, La dopamina es producida naturalmente en grandes cantidades durante el positivo comprar Cialis en linea

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Home Communications Hivatalos korábbi Hivatalos közlemények (2015. február)

Hivatalos közlemények (2015. feburár)


 

1. Módosult a Bizottság 889/2008/EK rendelete

A Bizottság 2014. december 18-i 1358/2014/EU Végrehajtási Rendelete a 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a víziállatok származása, az akvakultúrás állattartási gyakorlat, az ökológiai tenyésztett víziállatok takarmánya és az ökológiai akvakultúrás termelésben használható termékek és anyagok tekintetében történő módosításáról.

A rendelet kizárólag az akvakultúrás partnereket érinti. Letölthető itt »


2. Háromszor módosult a Bizottság 1235/2008/EK rendelete

 1. A Bizottság 2014. november 28-i 1287/2014/EU Végrehajtási Rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről. Letölthető itt »
 2. A Bizottság 2015. január 23-i (EU) 2015/131 Végrehajtási Rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról. Letölthető itt »
 3. Helyesbítés az uniós feldolgozók egyes halászati termékekkel való ellátásának 2013 és 2015 közötti időszakra történő biztosítását szolgáló kereskedelmi vonatkozású intézkedésekről, valamint a 104/2000/EK és az 1344/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. de­cem­ber 3-i 1220/2012/EU tanácsi rendelethez. Letölthető itt »

 

3. Módosult a 34/2013 VM rendelet

A földművelésügyi miniszter 34/2014. (XII. 12.) FM rendelete a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról. A rendelet letölthető itt »


 

4. Az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v7 verziószámhoz tartozó változásai

Letölthető itt (a 2015 februári Hivatalos közleménnyel együtt) »


 

5. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2015. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Megtekinthető itt »

Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési, nyilvántartási, tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár, és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt, oly módon, hogy az a Partnernél költségként jelenik meg, nálunk meg nem eredményez többletbevételt, hanem a pénz máshová vándorol: jogászokhoz, bíróságokhoz, ne adja Isten végrehajtókhoz.


 

6. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jogszabályok írják elő!)

Kérjük, hogy a Biokultúra újság 2015/1 számába berakott ÉVES ADATKÖZLŐ LAP 2015 (F-19/19) nyomtatvány figyelmes elolvasását, a megváltozott vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését, és 2015. március 31-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

Partnereink nálunk nyilvántartott adatait külön lapon tüntettük fel. Ez az adatlap meghatalmazásként is szolgál, ezért kérjük figyelmes elolvasását, javítását és kitöltését.
A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP 2015 (F-19/19) faxon, szkennelve, e-levélben (e-mailben) az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it címre is beküldhető (ebben az esetben az eredeti okiratot kérjük 5 éven át megőrizni!).

Késedelmes adatközlés esetén F3 figyelmeztetés („Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” alapján), kerül kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, amennyiben erre március 31-e után kerül sor, akkor az F3 figyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a „Szankciókatalógusban” rögzített díj megfizetése mellett.


 

7. Kapcsolattartás

Kérjük T. Partnereinket, hogy a küldeményeiket – az iktatás zavartalansága végett – csak egyféle módon (vagy postai úton, vagy faxon, vagy szkennelve e-levélben csak az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it címre) küldjék meg. A beérkező leveleket haladéktalanul iktatjuk és a felelősnek továbbítjuk.


 

8. A behajtási költségátalány

 • A NAV Ügyfél­kapcsolati és Tájékoztatási Főosztálya által kiadottak nyomán. A behajtási költségátalány jogintézményét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 2013. július 1-től hatályos 301/A. § (3) bekezdése, majd ezzel azonos módon a 2015. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése szabályozza. Ennek értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a partner fizetési késedelembe esik, köteles a Nonprofit Kft.-nek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 (negyven) eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei – mint például a késedelmi kamatfizetési kötelezettség – alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt 40 eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.
  A behajtási költségátalány jellemzője, hogy
  • az a késedelembe esés napjától esedékesen külön erre vonatkozó fizetési felszólítás hiányában is megilleti a Nonprofit Kft.-t;
  • a behajtási költségátalány összege független attól, hogy a partnernek milyen mértékű pénztartozás késedelmes megfizetése után kell azt megfizetnie és attól is, hogy a késedelembe esés mikor történt, illetve mekkora időtartamot jelent;
  • késedelmenként és nem számlánként követelhető az adós partnertől (ha a felek részletfizetésben állapodtak meg, akkor a költségátalány annyi részlet után érvényesíthető, amennyi részlet megfizetésével az adós partner késedelembe esett);
  • abban az esetben is követelhető, ha a Nonprofit Kft.-nek tételesen kimutatható behajtási költsége nem keletkezett;
  • attól is függetlenül érvényesíthető, hogy a partner felróhatóan esett-e késedelembe, illetve a késedelmét kimentette-e, vagy sem;
  • a szerződésben – a késedelmes fizetést megelőzően – elengedni, kizárni nem lehet;
  • a késedelmi kamat összegén felül – attól függetlenül is – érvényesíthető.
 • A behajtási költségátalány a partneri oldalon. A partner a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó behajtási költségátalányt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 81. § (2) bekezdés b) pontja alapján egyéb ráfordításként kell, hogy elszámolja..
  Számviteli szempontból tehát a behajtási költségátalány tartozásnak minősül, azt kötelezettségként szükséges a partner könyveiben rögzíteni. Erre nem csak abban az esetben van szükség, ha a Nonprofit Kft. azt – önként történő teljesítés hiányában – ténylegesen követelte az adós partnertől, tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség a jogszabály alapján a késedelembeesés tényével beáll.
  A Nonprofit Kft. részéről behajtási költségátalányt az Áfa törvény szerinti bizonylattal nem kell kísérni.

A fenti rendelkezések a 2013. július 1. napjától kötött szerződésekre alkalmazandóak.


 

9. A T-2/17 számú Tápanyag és növényvédőszer lista kiegészítése

2014/2 lapszámunkban közzétett T-2/18 számú Tápanyag és növényvédőszer lista kiegészítéseként közzétesszük az előző lapzárta óta ökológiai gazdálkodásra alkalmasnak ítélt készítményeket. Az EU bio rendeletek értelmében a mellékletében felsorolt tápanyagokat és növényvédelmi céllal használható anyagokat a gazdálkodó szervezetek külön engedélyek nélkül használhatják, ha a vetésforgó, az ökológiai gazdálkodásból származó trágya, a biodinamikus preparátumok és a károsítások megelőzése nem vezet, vagy várhatóan nem fog eredményre vezetni. Az ilyen hatóanyagok felhasználásának indokoltságát igazolni kell a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. számára, általában az éves átfogó ellenőrzés során.


 

Eseménynaptár

September 2022
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Today is Sunday, 25. of September 2022., name-day of Eufrozina és Kende. Tomorrow will be name-day of Jusztina.

Biokontroll a Facebookon

Visitors

We have 294 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa294
mod_vvisit_counterTegnap0
mod_vvisit_counterE héten294
mod_vvisit_counterMúlt héten0
mod_vvisit_counterE hónapban294
mod_vvisit_counterMúlt hónapban0
mod_vvisit_counterÖsszesen37157259