anormal de la piel Accutane obtener los mejores resultados

El mecanismo de acción de este fármaco es para liberar óxido nítrico a partir de las terminaciones Comprar cialis sin receta, La dopamina es producida naturalmente en grandes cantidades durante el positivo comprar Cialis en linea

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Home ÖKOTÁMOGATÁS Gazdálkodók kérdezték az öko támogatással kapcsolatban

Gazdálkodók kérdezték az öko támogatással kapcsolatban

További kérdéseiket This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it várjuk.


KÉRDÉS:

Az ökológiai gazdálkodásba bevont területekre kell-e tápanyag-gazdálkodási tervet készíteni? Az AKG-ban részt vevőknek kötelező, és március 1-ig el kell készíteni. Nekünk is?

VÁLASZ:

Bizony az ökológiai gazdálkodásba bevont területekre is kell tápanyag-gazdálkodási tervet készíteni, nem csak az AKG-ban részt vevőknek kötelező és azt, valamint a gazdálkodási napló bizonyos adatait március 1-ig el kell feltölteni a Nébih portálra. A pályázati kiírás (katt ide) részletesen tartalmazza a tápanyag-gazdálkodási terv készítés követelményeit. A kötelezően beküldendő adatokat a pályázati felhívások tartalmazzák. Ennek alapján a Nébih szoftver (további információkért katt ide) is csak ezeket az adatokat tartalmazza, és csak ezeket az adatlapokat kell feltölteni, tehát nem a teljes Gazdálkodási Naplót, illetve nem a teljes Tápanyag Gazdálkodási Tervet! Ugyancsak tisztában kell lenni az MVH és a NÉBIH / Kormányhivatalok által a tápanyag-utánpótlással kapcsolatos szankciókkal is!


KÉRDÉS:

Többen jelezték, hogy nem tudnak "pihentetett területet" (ugart) jelölni az egységes kérelem beadásánál. Ezek szerint pihentetett területtel nem lehet beadni a kérelmet?

VÁLASZ:

Valóban nincs "pihentetett terület" a 2016-2020 VP ÖKO ciklusban. Zöldugar viszont van. A VP ÖKO szántó esetén a pihentetett terület nem azonos a zöldugarral, ami viszont szerepel a hasznosítási kódlistában!

A pályázati felhívás ide vonatkozó része így fogalmaz: (14) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre, rizsre és zöldugarra igényelhető, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével.

Hasznosítás megnevezés 2016: Zöldugar

Hasznosítási kód: UGA02

A zöldugar elfogadásának kritériuma: zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj - amelyből legalább egy szálas pillangós - vetésével alakítottak (forrás: 8. sz. melléklet fogalomjegyzék, csatolva). Szabolcsunk álláspontja szerint a „legalább három faj vetését” számlákkal kell igazolni.

Ideiglenes vagy állandó gyeppel csak VP ÖKO gyep támogatás igényelhető 2016-2020 között:

 • ALL01Â Â Â Állandó gyep (legeltetett)
 • ALL02Â Â Â Állandó gyep (kaszált)
 • GYE01Â Â Ideiglenes gyep (legeltetett)
 • GYE02Â Â Ideiglenes gyep (kaszált)

KÉRDÉS:

Mikor érkeznek a támogatói okiratok?

VÁLASZ:

A kormányzati portál tájékoztatása szerint a Támogatói Okiratok kiküldését megkezdték.

Forrás: www.kormany.hu.


KÉRDÉS:

Lesz-e pontozás?

VÁLASZ:

Habár az ökológiai gazdálkodást támogató felhívás keretösszege a beérkezett kérelmek alapján elegendőnek mutatkozik a beadott támogatások finanszírozására, az MVH illetékesének szóbeli tájékoztatása alapján lesz pontozás. A nyertesekről nincs információnk. Az MVH június 9. után küldi meg részünkre ellenőrzött partnereink támogatásigénylési adatait, visszaigazolás céljából.

Forrás: MVHG - ME - Biokontroll konzultáció, Kecskemét 2016. 04. 13.


KÉRDÉS:

Kinek és mikorra kell benyújtani a kifizetési kérelmeket?

VÁLASZ:

Mindenkinek, aki beadta a támogatási kérelmet, a szankciómentes határidő 2016. 05. 16. (mivel 15.-e vasárnapra esik).

Forrás: www.kormany.hu


KÉRDÉS:

Hogyan kell beadni a kérelmet?

VÁLASZ:

Részletes útmutató elérhető itt: www.mvh.gov.hu/documents.

Az ökológiai gazdálkodókat kifejezetten érintő részek:

 • 2.6.2 Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról – 26. oldal;
 • 2.15 VP Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológia gazdálkodás fenntartásra (továbbiakban VP ÖKO) történő kifizetési kérelem benyújtása - 110. oldal;
 • 2.9.2 Zöldítés – 56. oldal;
 • 2.9.2.1 Ökológiai célterületek kijelölése – 57. oldal.

Figyelem: VP ÖKO támogatás nem igényelhető SAPS+Zöldítés igénylés nélkül. A hasznosítási kód lista megváltozott, idén már csak a 2016. évi listával lehet dolgozni! Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP ÖKO földhasználati kategória keretein belül nem támogatott, a hasznosítás előtt figyelmeztető hibát jelző sárga háromszög jelenik meg. Amennyiben azonban olyan hasznosítási kód kerül megadásra, mely egyik VP ÖKO földhasználati kategóriában sem támogatott, akkor a VP ÖKO igénylés mező nem megjeleníthető! Ilyen esetben nem kap figyelmeztető üzenetet a kliens! Hasznosítási kód lista: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=58795.

Tekintettel arra, hogy 2016-ban a 2015. évi rajz adatok kerülnek megjelenítésre, ezért a VP-ÖKO esetén minden táblarajz kerüljön törlésre és ismételt berajzolásra!!! A dokumentumot feltétlenül ajánlott elolvasni minden gazdának!!!


KÉRDÉS:

Mivel a növényvédőszer átsodródás sem a felhívásban sem a vis maior rendeletekben nincs szabályozva, ezért javasoltuk, hogy a bizonyítottan a gazda gondossága ellenére történő átsodródásból eredő szankció kezelése külön eljárásban lehetővé váljon. Javaslatunkra az alábbi válasz érkezett.

VÁLASZ:

„Amennyiben a kedvezményezett a szomszédos telek által használt permet vagy növényvédőszer átsodródása végett veszti el ÖKO minősítését, úgy a kedvezményezett a polgári jog szabályai szerint jogosult kártérítési per keretében követelni az elmaradt jövedelem megtérítését a szomszédos féltől.

A növényvédőszerek átsodródása által harmadik személynek okozott károkért fennálló felelősség magánjogi jellegű, melyet nem kívánunk sem a Felhívásban szabályozni,sem vis maior estként nevesíteni a vonatkozó rendeletben.”


KÉRDÉS:

Tisztelt MVH!

Van-e bármilyen uniós vagy nemzeti jogszabályi meghatározás, ami elkerülte volna figyelmünket és ami azt írná elő, hogy adott tőszám/ha alatt, illetve bizonyos életkor felett nem támogatható egy adott KET ökológiai gyümölcs ültetvényként? Sem a VP ÖKO felhívás, sem a 9. számú melléklet (Jogszabályok gyűjteménye), de még az ÁÚ és az ÁSzF sem tartalmaz semmiféle hivatkozást a „termeléshez kötött támogatás” szabályaira, illetve az erre vonatkozó 9/2015 FM rendeletre, amiben rögzítve vannak a minimális tőszámok illetve maximális életkorok az ültetvények vonatkozásában. Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó EU és a nemzeti jogszabályok, amelyek a VP ÖKO támogatás jogi keretét adják ugyancsak nem tartalmaznak kikötéseket az ökológiai ültetvényekben előírt minimális tőszámra illetve maximális életkorára vonatkozóan. Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU Rendelete ugyancsak nem ír elő minimális tőszámot illetve maximális életkort ültetvényekre vonatkozóan. Ugyanakkor e rendeletben alapelvként fogalmazódott meg, hogy – a tagállami speciális előírások mellőzésével – az ökológiai gazdálkodóknak kizárólag az egységes öko feltételrendszer jogszabályi követelményeit kell betartani. A kérdésnek az ős (hagyományos) gyümölcsösök támogatásában van jelentősége.

Üdvözlettel, Biokontroll

VÁLASZ:

Tisztelt Kérdező!

Igen, a VP ÖKO-ban nincs előírás ültetvények esetében a fa-és tőkehiány mértékére, csak egyértelműen meg kell tudni különböztetni, hogy egy terület ültetvény vagy fás rét, legelő.

Üdvözlettel, MVH


Kérdés:

Mi történik, ha nem sikerülne feltölteni a Biokontroll szerződést az MVH oldalon a 2015.december 31.-ei határidőig? Elutasítják-e a pályázatot, vagy a szerződés esetleg hiánypótolható?

Válasz:

A Biokontrollal kötött szerződés a támogatásigénylés kötelező és pótolható melléklete!

"2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához vagy az ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződés tekintetében az MVH hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket." (forrás: Pályázati felhívás 19. oldal)


KÉRDÉS:

Hogyan oldjuk meg a trágyatárolást? A mélyalmos trágyatárolás vagy a ridegtartás esetén is kell-e trágyatárolót építeni? Milyen előírások vonatkoznak az istállótrágya elhelyezésére?

VÁLASZ:

A 2015. december 4.-én megjelent módosítás valamelyest enyhített az eredetileg rendkívül szigorú megítélésen. „Amennyiben a gazdálkodó állatot tart és a gazdaság nem rendelkezik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szerinti trágyatárolóval, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül." Tehát a trágyatárolást sürgősen meg kell oldani mindenkinek! A trágyatárolásra vonatkozó jogszabály (59/2008 (IV.29.) FVM rendelet) ide kattintva olvasható. A Baranya Megyei Kormányhivatal által kiadott tájékoztatás ide kattintva olvasható.

A NÉBIH 2010-ben kiadott összefoglaló ide kattintva olvasható. A trágyatároló létesítésével kapcsolatos december 15.-ei határidős pályázati felhíváshoz kapcsolódó NAK tájékoztatás ide kattintva olvasható. A pályázatírással kapcsolatban keressék partnereinket. A kölcsönös megfeleltetésről szóló NAK tájékoztató itt olvasható. A talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a megyei kormányhivatalok Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása alatt végzi, konkrét kérdésekben kérjük ezeket a szerveket felkeresni!

Kérdésünkre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Agrárkörnyezet-védelmi és Koordinációs Osztálya vezetője az alábbi tájékoztatást adta:

"Az istállótrágya tárolók kialakításának határideje nitrátérzékeny területeken 2014. december 31-én lejárt, kivéve a 2013-ban kijelölt területeket, ahol az 59/2008. (IV. 29.) rendelet szerinti követelményeknek megfelelő tárolóknak 2015. december 22-ig kell elkészülniük. Amennyiben nem nitrátérzékeny területen helyezkedik el az állattartó telep, akkor 2015. december 22-ig kell a leghatékonyabb műszaki megoldást kielégítő műszaki védelemmel ellátni a trágyatárolót. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 8. § (9) bekezdése szerint mélyalmos tartásnál abban az esetben nem szükséges trágyatároló építése, ha a trágya közvetlenül termőföldre kerül, és felhalmozódása az istállóban 6 hónapig biztosított. Ez azért szükséges, mert a nitrátérzékeny területeken a trágyakijuttatásra vonatkozó tilalmi időszakot, valamint a kijuttatásra nem alkalmas időszakot kell áthidalnia a trágyatárolónak. Tehát amennyiben a mélyalmos istállóból 6 hónapnál gyakoribb a trágya kitárolása, akkor ebben az esetben is szükséges tároló."


KÉRDÉS:

Osztatlan közös tulajdonban álló területtel lehet-e pályázni?

VÁLASZ:

Az osztatlan közös területtel történő pályázatra vonatkozó előírásokhoz a Biokontrollnak semmi köze nincs! Csupán megpróbálunk segíteni partnereinknek az eligazodásban. Az Általános Útmutató c. dokumentumban és a pályázati felhívásban olvasható előírások közötti ellenmondás feloldása végett írásbeli állásfoglalást kértünk az MVH és a Miniszterelnökség illetékeseitől, amit publikálunk majd a válasz megérkezésekor.

Megjegyezzük, hogy a pályázati felhívás VIII. fejezetében vis maior kategóriába sorolja az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során bekövetkező terület méret csökkenést, illetve terület elhelyezkedésének megváltozását. A vis maior eseményt azonban el kell tudni fogadtatni az irányító hatósággal, de az erre vonatkozó végrehajtási rendelet még nem jelent meg. Emiatt azt javasoljuk, hogy osztatlan közös területre abban az esetben vállaljanak 5 éves kötelezettséget, ha valamilyen formában bizonyítani és biztosítani tudják az 5 éves használati jogosultságot és a KET lehatárolásra vonatkozó előírásokat. Emellett mindenki saját felelősségére vállal kötelezettséget, az ebből eredő következményekért a Biokontroll semminemű jogi, anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal!

Az MVH általános tájékoztatása alapján abban az esetben, ha az osztatlan közös területet kimérik és így változik a KET, akkor lehetőség van a területek vis maior eljárás keretében történő visszavonásának kezdeményezésére, és ebben az esetben a korábban kifizetett összegek nem kerülnek visszakövetelésre, azonban a területek támogatásra jogosultsága megszűnik.


KÉRDÉS:

Mi történik akkor, ha év közben történik az átállás? Abban az évben melyik támogatási összeget kapja a terület?

VÁLASZ:

Mindig a tárgyév január 1.-én érvényes státusz szerint történik a támogatás meghatározása.


KÉRDÉS:

Indulhat-e almatermésűként az a terület, amibe csak márciusban telepítik a fákat? Ilyen területnél milyen kultúrát írjon be 2016-ra? Jövőre ez már lehet almatermésű?

VÁLASZ:

A felhívás módosításra szánt tervezete egyértelműen fogalmaz: „Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken a támogatási kérelem beadásakor már eltelepített ültetvény található.” 2017-ben (2018.01.01. indulással) újra megnyitják majd az ÖKO pályázatot a tervek szerint, addigra sikerülhet a teleptés. Ha viszont egy gyep vagy egy szántó területbe 5 éven belül gyümölcsöst szeretne telepíteni, akkor azzal most ne pályázzon a 2016-2020 évi ciklusra, mert ha most pályázik, azzal 5 éves kötelezettséget vállal, méghozzá olyan művelési ágra, amit most meghatároz! Vagyis ha most szántóval pályáz, akkor azt 2020.12.31.-ig bizony szántóként kell majd művelnie! Az "átjárás" csak a szántó – zöldség, illetve a kaszáló – legelő között lehetséges.


KÉRDÉS:

Ha a terület szántó művelési ágban van, indulhat-e a terület ültetvényként?

VÁLASZ:

Igen, ha az ültetvény legkésőbb 2016.01.01.-én már el van telepítve. Az MVH ellenőrzésein nem az ingatlan nyilvántartás szerinti művelési ágat fogja figyelembe venni, hanem az adott növényfajhoz tartozó hasznosítási kód szerinti besorolást. Elvileg telepítési engedélyt sem kaphat a gazda, ha nem vezetteti át a Földhivatalban a művelési ág változást.


KÉRDÉS:

Az átállási időszakban más gazdálkodási szabályok vannak, enyhébbek mint az átállás utáni időszakban?

VÁLASZ:

Nem. Az átállás kezdőnapjától fogva az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó (a Biokontroll Alap-feltételrendszerében rögzített) összes előírást be kell tartani. Az előírások durva megsértése esetén (például tiltott növényvédőszer vagy műtrágya felhasználás) az átállás újraindul.


KÉRDÉS:

A pályázat benyújtásakor hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződéssel kell rendelkezni. A Pályázónak kell tehát vállalnia az ellenőrző szervvel kötött szerződés alapján az anyagi kockázatot abban az esetben is, ha jelen pályázat később nem nyer támogatást? Melyek a szerződés felmondásának feltételei?

VÁLASZ:

A szerződés valóban kötelező a kötelezettségvállalási (értsd: támogatási) időszak minden napjára! Mivel a kötelezettségvállalás 2016. január 1.-től indul, a szerződésnek legkésőbb január 1-jén már hatályban kell lennie! A Biokontroll azt vállalja, hogy az újonnan szerződők esetében csak a nyertesek felé számláz, a támogatói okirat kézhezvétele után. A felmondásra vonatkozó részek az öko támogatás el nem nyerése esetén is érvényesek, tehát amennyiben az MVH felől elutasító döntést kapnának és emiatt az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében nem maradnának benn, akkor írásban fel kell majd mondani a szerződést! A Biokontroll külön szerződés-verziót dolgozott ki új partnerei számára. Amennyiben nem nyer a pályázaton, úgy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. anyagi igényt nem támaszt (a linkre kattintással ez a szerződés elérhető).


KÉRDÉS:

A Pályázat értékelésénél a "Szaktanácsadóval kötött szerződés" többlet pontot ér. Ez a szaktanácsadó a Biokontroll által delegált szaktanácsadó? Mit fog csinálni? Kik a szaktanácsadók? Mennyibe kerül a szaktanácsadó munkája?

VÁLASZ:

Átállás esetén +7 pont, már átállt területeknél +5 pont kapható, ha a támogatást igénylő olyan szaktanácsadóval köt szerződést legalább 2018.12.31.-ig, aki az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII.24.) FVM rendelet alapján névjegyzékben szerepel! A névjegyzéki tanácsadók elérhetőségére vonatkozóan kérdést intéztünk a NAK illetékeséhez, és erre postafordultával választ is kaptunk! Az aktuális szaktanácsadói névjegyzék itt elérhető. Az aktív szaktanácsadók rendelkeznek szaktanácsadói igazolvánnyal, ami alkalmas személyük hitelesítésére/igazolására.


KÉRDÉS:

Milyen istállótrágya használható fel az ökológiai gazdálkodásban?

VÁLASZ:

Tápanyag-utánpótlás céljából engedély nélkül felhasználható a nem iparszerű állattartásból származó istállótrágya az ellenőrzés alatt álló területeken. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a következő feltételek együttes fennállása estén tekinti nem iparszerűnek az állattartást:

 • állományszintű hormonkezelést egyáltalán, preventív antibiotikumos kezelést rendszeresen nem alkalmaznak;
 • alomhasználat jellemző;
 • kérődzőknek biztosított a szabad területen tartózkodás lehetősége (időlegesen karám, kifutó vagy legelő);
 • az állatokat nem tartják ketrecben;
 • az istállóban alkalmazott állatsűrűség az alapterületre számítva legfeljebb kétszerese az ökológiai gazdaságban engedélyezettnek (a különböző állatfajokra és -kategóriákra vonatkozóan az épületek és a szabadtéri kifutók minimális bel- és kültéri alapterületét, valamint az elhelyezés egyéb jellemzőit a 889/2008/EK rendelet III. melléklete tartalmazza);
 • az állatok szabad mozgását folyamatosan nem korlátozzák;
 • nem tartják állandóan sötétben vagy megvilágítva az állatokat;
 • az állatok pihenése folyamatosan nem akadályozott.

A gazdaságban felhasznált állati trágya mennyiségével kijuttatott teljes nitrogén (N) mennyiség legfeljebb 170 kg lehet hektáronként és évenként a mezőgazdasági területekre vetítve. Az istállótrágya beszerzését fel kell tüntetni a Beszerzett anyagok jegyzékében, a felhasználást pedig a Gazdálkodási Naplóban.


KÉRDÉS:

A gazdálkodó földjein bérmunkában szokta végeztetni a kaszálást, rendsodrást, stb. Ilyenkor milyen kritériumoknak kell megfelelnie? Hogyan tudja leigazolni, hogy a bérmunkát elvégző az ökológiai feltételeknek megfelelően járt el?

VÁLASZ:

Bérmunkában kaszálás, rendsodrás nem releváns a biogazdálkodás előírásai szempontjából, ezek végezhetők bérmunkában. Ha istállótrágya kijuttatatás történne, ahhoz kell megállapodás az állattartóval (iparszerű állattartó telepről trágya kijuttatás nem engedélyezett). Műtrágyázás, vegyszeres gyomirtás tilos. Szénából, gyepből szoktunk mintákat venni és laborba küldeni. Probléma van, ha kiderül a tiltott szerhasználat...


KÉRDÉS:

A gazdálkodó a zöldítés során véletlenül bejelölte az ökológiai gazdálkodást, de nem kívánja ilyen módon művelni a területeit. Mi a helyzet ilyenkor?

VÁLASZ:

Semmi következménye nincs, csak be kell tartania a zöldítés előírásait. Ezt az MVH ellenőrzi.


KÉRDÉS:

Be lehet-e vonni 20 évnél idősebb gyümölcsöst?

VÁLASZ:

Az ökológiai gazdálkodás ültetvény programba igen.


KÉRDÉS:

A pályázat beadásakor kell-e csatolni a területmérési jegyzőkönyveket?

VÁLASZ:

A jegyzőkönyvet nem kell csatolni, de 2020.12.31.-ét követően 10 évig (tehát 2030.12.31.-ig!) meg kell azt őrizni. A mérés során keletkező shape fájlokat kell feltölteni vagy alfanumerikusan megadni az EOV koordinártákat az elektronikus beadó felületen. A területmérést minden egyes KET (Kötelezettségvállalással-érintett Egybefüggő Terület) vonatkozásában el kell végezni, amennyiben az adott területre az adott mérettel az előző AKG ciklusban nem igényeltek támogatást. Amennyiben sem a KET mérete, sem annak alakja, sem annak használója nem változott a 2014. augusztusi állapothoz képest, úgy a korábban feltöltött poligon térkép megjelenik a térképkezelő felületen. Ha a terület alakja vagy mérete változott, azt újra fel kell méretni. Ha csak a földhasználó változott, akkor a korábbi mérési adatok feltölthetők. A területmérési adatok kötelezően feltöltendők!


KÉRDÉS:

Öko gyep támogatás esetén kell-e állatot is tartani?

VÁLASZ:

Kaszáló esetén nem, legelő esetén igen, de a bérlegeltetés is elfogadott. A minimális állatlétszám 0,3 ÁE/ha. Az ENAR nyilvántartásban szereplő állatlétszámot veszi figyelembe az MVH ellenőrzés a teljes területre számítva. Az öko gyep támogatáshoz a legelő esetében sem kötelező ökológiai módon tartani az állatokat. Konvencionális tartású állomény is legeltethető.


KÉRDÉS:

A pályázat beadásakor meg kell-e lennie 2020. december 31-ig a szerződésnek az ellenőrző szervezettel?

VÁLASZ:

A kötelezettségvállalás minden napján érvényes szerződéssel kell rendelkezni, de a pályázat beadásakor ennek még nem kell meglennie. Az azonban fontos, hogy a szerződés 2016. január 1-én „élő” legyen, és ezt követően a lejárta előtt meghosszabbítsák, vagy új szerződést kössenek.


KÉRDÉS:

Egy gazdálkodó be akart jelentkezni hozzánk, de úgy tudta, hogy a területének legfeljebb 50%-a lehet egy féle növény egy éven belül. Mivel ő a vetőmagot már a terület 60%-ára megvette, mit csináljon? Nem jelentkezhet be akkor, ha a területének több mint felén ugyanaz a növény található?

VÁLASZ:

Az ökológiai gazdálkodásban nincs ilyen korlátozás előírás, a vetésforgót egymást követő években is meg lehet valósítani. A monokultúra nem engedélyezett. A vetésváltás szabályait a Biokontroll Alap-feltételrendszere tartalmazza.


A Gazdálkodási Napló kötelezően beküldendő adatait a pályázati felhívások tartalmazzák. Ennek alapján a szoftver is csak ezeket az adatokat tartalmazza, és csak ezeket az adatlapokat kell feltölteni, tehát nem a teljes Gazdálkodási Naplót. A nyilvántartás vezetésére alkalmas teljes gazdálkodási naplót (Excel formátumban) a NÉBIH honlapjáról az alábbi linken lehet letölteni

Last Updated on Monday, 06 February 2017 16:45  

Eseménynaptár

October 2021
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Today is Monday, 25. of October 2021., name-day of Blanka és Bianka. Tomorrow will be name-day of Dömötör.

Biokontroll a Facebookon

Visitors

We have 326 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa326
mod_vvisit_counterTegnap0
mod_vvisit_counterE héten326
mod_vvisit_counterMúlt héten0
mod_vvisit_counterE hónapban326
mod_vvisit_counterMúlt hónapban0
mod_vvisit_counterÖsszesen37157291