anormal de la piel Accutane obtener los mejores resultados

El mecanismo de acción de este fármaco es para liberar óxido nítrico a partir de las terminaciones Comprar cialis sin receta, La dopamina es producida naturalmente en grandes cantidades durante el positivo comprar Cialis en linea

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Home ÖKOTÁMOGATÁS VP ÖKO pályázati hírek

VP ÖKO pályázati hírek


Az egységes kérelem-képzésen részt vett szaktanácsadók listája itt letölthető.


MÓDOSÍTÁS - 2017. 01. 10.-2017.01.31.

A módosított felhívás 3.2. VIII. fejezetében a kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai 2. pont, és a 3. rész kiegészítése történt:

 • a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek jogszerű földhasználattal nem érintett területekre történő átfedések esetén:
  – Amennyiben a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű földhasználattal, új poligon méréssel legkésőbb 2017. január 31-ig/március 1.-ig.

Magyarán:

Március 1-ig lehet módosítani a VP ÖKO támogatással érintett KET területek méretét!
A fenti pontosítás abban az esetben lehetséges, ha a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára (2016.01.01-2020.12.31.) a jogszerű földhasználatot. Ebben az esetben a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli, jogszerű földhasználattal rendelkező egység ismételt felmérésével csökkentheti. Az új poligon mérésére és a részleges visszavonás benyújtására legkésőbb 2017. március 1.-ig van lehetőség. Az érintett kérelmek az MVH oldalon nyújthatóak be a visszavonási kérelem kitöltési útmutatója segítségével, amely az alábbi linken érhető el!

Az MVH felhívja a figyelmet, hogy a „Részleges visszavonás” menüpont választása után a vis maior indokokat tartalmazó legördülő menüből a „Területcsökkentés jogszerű földhasználat miatt” lehetőséget kell választani a szabályszerű benyújtás érdekében!


MÓDOSÍTÁS - 2016. 04. 08. / 2


MÓDOSÍTÁS – 2016. 04. 08. / 1


MÓDOSÍTÁS – 2016. 04. 07.

Megjelent a támogatásra jogosult növényfajok 2016. évben igénybe vehető hasznosítási kódjainak listája. A táblázat ide kattintva letölthető.

A VP ÖKO munkalapot kell megnyitni! Fontos tudni, hogy a VP öko gyep hasznosítás esetén csak az alábbi öt hasznosítási kód elérhető: Állandó gyep (legeltetett), Állandó gyep (kaszált), Ideiglenes gyep (legeltetett), Ideiglenes gyep (kaszált), Fásított rét-legelő.

A VP öko ültetvény hasznosításnál újdonság, hogy 22 különféle hagyományos gyümölcsös hasznosítási kód választható.


MÓDOSÍTÁS – 2016. 04. 06.

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételének eljárási szabályairól szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a rendelet szövege az alábbi linkre kattintva a 4175. oldaltól kezdve olvasható), amely az egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályokat állapítja meg a VP ÖKO pályázatokra is vonatkozóan. A Miniszterelnökség tájékoztatója ide kattintva letölthető. A dokumentum rögzíti, hogy az Egységes Kérelem (EK) a „VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívás esetén kifizetési igénylésnek minősül. Három lényeges dátumot kell bevésni a naptárunkba:

 • május 15. – az EK beadásának határideje!
 • május 31. – az EK módosításának határideje (a május 15-éig benyújtott EK e dátumig jogkövetkezmény nélkül módosítható, pl. Tápanyag-gazdálkodási Terv feltöltése, bizonyos adatok korrigálása). A módosítás e határnapot követő benyújtására az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentése mellett tárgyév június 9-ig van lehetőség.
 • június 9 - az EK benyújtásának jogvesztő hatályú határideje.

MÓDOSÍTÁS – 2016. 03. 30.

2016 március 30.-ai dátummal módosult a pályázati felhívás dokumentációja! A Felhívás dokumentuma VII., Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok, 4.3, A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja, 4.4, Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend, valamint 6., A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontjában történt módosítás. Pontosításra került továbbá a Felhívás Általános Szerződési Feltételek című dokumentuma, valamint a 7., 8., 9. és 11. számú szakmai melléklet.

A frissített verzió itt tölthető le: www.palyazat.gov.hu


MÓDOSÍTÁS – 2016. 03. 02.

2016 márciusában várható az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás dokumentációjának módosítása, amely a „3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások IV. Követelmények” szakaszának a 2016. évi tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésének határidejét meghatározó előírását érinti, és a következőképpen módosul:

„(11) A támogatást igénylőnek 2016. évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet a 2016. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie.”

A Miniszterelnökség állásfoglalása alapján a tápanyag-gazdálkodási tervet a gazdálkodó saját magának is elkészítheti, nem szükséges szakirányú képesítéssel rendelkező szaktanácsadó aláírása.


2016.02.10.-én megjelent a gazdálkodási napló és a segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez!

A gazdálkodási napló itt letölthető.

A kitöltési segédlet itt letölthető.


Kötelezettség átadási kérelem

Az MVH megjelentette a VP ÖKO pályázathoz tartozó kötelezettség átadási kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyvét. A kézikönyv itt letölthető.


ADATEGYEZTETÉS

Az MVH 2016. január 15.-én átadta a támogatásigényléssel érintett területek adatait egyeztetésre. A Biokontroll csapata teljes gőzzel végzi az adatok ellenőrzését, amelyre legfeljebb 45 nap áll rendelkezésre. 2016.02.05.-én 80%-os készültségi állapotnál tartunk.


A VP ÖKO pályázat 2015. december 31.-én lezárult.

A támogatásigénylések feldolgozása, a KET adatok keresztellenőrzése megkezdődött, a döntések várhatóan 2016. április folyamán születnek majd.


A ME 2015.12.12.-én harmadszor módosította a VP ÖKO pályázati kiírást

A módosítás a következőt érinti:

 • a 3. számú melléklet a támogatási kérelem pontozása során elfogadható felsőfokú agrárvégzettségek köre bővült az állatorvosi végzettséggel.
A módosított dokumentum az alábbi linken keresztül elérhető (elegendő csak a Segédletek tömörített fájlt letölteni).

2015. december 4-én másodszor módosult a VP öko pályázati felhívás, így lett hivatalos a december 31.-ei pályázati határidő!

A legfrissebb pályázati kiírás ide kattintva elérhető. Felhívjuk figyelmét, hogy a tömörített segédletek fájl letöltésére is különös gondot fordítsanak, mert ebben találhatók a fontos kiegészítő dokumentumok!

A legújabb módosítás a november 13.-ai verzióhoz képest az alábbi változásokat tartalmazza:

 • A pályázati felhívás 3.2. pontja II. Kötelezettségvállalások Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek (4) alpontjában a 2015. december 10. 2015. december 31-re változott.
 • A pályázati felhívás 3.2. pontja IX. Ellenőrzés (14) alpontjában a következő került megfogalmazásra: „Ezen túlmenően a 2016-os évben a beérkezett támogatási kérelmek elbírálásához az ökológiai tanúsító szervezet az MVH adatszolgáltatását követő 45 napon belül tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeinek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó átállás kezdetének dátumáról.”
 • A pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (1) alpontjában a támogatási kérelmek beadási határideje 2015. december 31-ig meghosszabbításra került.
 • A pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (13) alpontjának 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra.
 • A pályázati felhívás 4.4. pontja 3. A támogatási kérelem bírálása (13) alpontjába a következő került megfogalmazásra: „Amennyiben a támogatást igénylőnek 2015. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.”
 • A pályázati felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra.
 • Az 1. számú melléklet a földterületek beazonosításának útmutatójában a 2. Területek elkülönítése rész pontosításra került.
 • A 7. sz. melléklet szankciós táblázat Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. pontja következőképpen került megfogalmazásra: „Amennyiben a gazdálkodó állatot tart és a gazdaság nem rendelkezik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szerinti trágyatárolóval, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül.”
 • A 8. sz. mellékletben a fogalomjegyzékben a pótlás és a zöldugar fogalma pontosításra került.
 • A 9. számú melléklet jogszabályok gyűjteményébe új jogszabály került felvezetésre.
 • Az ÁSZF 7.3.a. pontja és a 3., 4. melléklete került módosításra.

 


A 2015. november 13.-ai módosítás az eredetihez képest az alábbi változásokat tartalmazza:

 • A benyújtott támogatási kérelmeket nem a beküldést követő 30. napon belül, hanem a keresztellenőrzést követő 30. napon belül bírálják el. A keresztellenőrzés egyik részfolyamata az MVH és Biokontroll közötti adategyeztetési folyamat, ami az összes támogatásigénylésre bejelentett parcellát érinti (amit ugye most még nem tudunk, hogy mennyi lesz). Ez az adategyeztetés legkorábban és ideális esetben 2016. január 31.-ig lezárulhat, így a támogatói okiratokat legkorábban március 1.-én kezdi el kiküldeni az MVH, elektronikus úton!
 • Szántó és ültetvény földhasználati kategória esetén évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni.
 • Pontosították a szántóföldi földhasználat esetében a termeszthető növénykultúrák körét:
  – Az aromás, gyógy- és fűszernövények a zöldségnövények után járó (magasabb) támogatási összegre jogosultak.
  – A kötelezettségvállalás időszaka alatt a támogatást igénylőnek lehetősége van arra, hogy adott tábla esetében az egyik évben a szántóföldi növénytermesztés, a másik évben pedig a zöldségtermesztés támogatási összegét igényelje a termesztett növény figyelembevételével.o
  – A kötelezettségvállalás időszaka alatt a támogatást igénylőnek lehetősége van arra, hogy adott tábla esetében az egyik évben a gyep földhasználati kategóriába eső területét kaszálással, míg a másik évben legeltetéssel hasznosítsa és az ennek megfelelő támogatási összeget igényelje.
  – Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében támogatható, tehát nem a szántóföldi összeg jár utána!
 • Az ültetvény kivágás és újratelepítés bejelentési kötelezettsége 10 napról 15 napra változott, és formanyomtatvány helyett elektronikus úton kell bejelenteni.
 • A támogatást igénylőnek (illetve az 5 éves kötelezettségvállalási időszakon belül a kötelezettséget átvállalónak) a gazdálkodási naplót, a tápanyag-gazdálkodási tervet és a területmérési jegyzőkönyvet a támogatási időszak végét követő hetedik év helyett a tízedik év végéig, tehát 2030.12.31.-ig kell megőrizni!
 • A Biokontroll és a pályázó között köttetett szerződés kötelezően csatolandó melléklet!

Az ÖKO pályázat módosított felhívása az alábbi linken elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/node/56907

 

A módosítás jelentősebb pontjai a következők:

 • A pályázati felhívás 3.2. pontja II. Kötelezettségvállalások Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek (4) alpontjában a 2015. december 10. 2015. december 31-re változott.
 • A pályázati felhívás 3.2. pontja IX. Ellenőrzés (14) alpontjában a következő került megfogalmazásra: „Ezen túlmenően a 2016-os évben a beérkezett támogatási kérelmek elbírálásához az ökológiai tanúsító szervezet az MVH adatszolgáltatását követő 45 napon belül tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeinek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó átállás kezdetének dátumáról.”
 • A pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (1) alpontjában a támogatási kérelmek beadási határideje 2015. december 31-ig meghosszabbításra került.
 • A pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (13) alpontjának 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra.
 • A pályázati felhívás 4.4. pontja 3. A támogatási kérelem bírálása (13) alpontjába a következő került megfogalmazásra: „Amennyiben a támogatást igénylőnek 2015. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.”
 • A pályázati felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra.
 • Az 1. számú melléklet a földterületek beazonosításának útmutatójában a 2. Területek elkülönítése rész pontosításra került.
 • A 7. sz. melléklet szankciós táblázat Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. pontja következőképpen került megfogalmazásra. „Amennyiben a gazdálkodó állatot tart és a gazdaság nem rendelkezik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szerinti trágyatárolóval, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül.”
 • A 8. sz. mellékletben a fogalomjegyzékben a pótlás és a zöldugar fogalma pontosításra került.
 • A 9. számú melléklet jogszabályok gyűjteményébe új jogszabály került felvezetésre, az ÁSZF 7.3.a. pontja és a 3., 4. melléklete került módosításra.
 

Eseménynaptár

October 2021
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Today is Monday, 25. of October 2021., name-day of Blanka és Bianka. Tomorrow will be name-day of Dömötör.

Biokontroll a Facebookon

Visitors

We have 380 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa380
mod_vvisit_counterTegnap0
mod_vvisit_counterE héten380
mod_vvisit_counterMúlt héten0
mod_vvisit_counterE hónapban380
mod_vvisit_counterMúlt hónapban0
mod_vvisit_counterÖsszesen37157345